İş Hukukunda Fazla Çalışma


Fazla çalışmaya ilişkin hükümler; İş kanunu md.41-43’de,deniz iş kanunu md.28’de,Basın İş kanunu Ek madde 1’de düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi fazla çalışmayı düzenlemektedir. İş Kanun’un 41. Maddesine göre, işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Haftalık çalışma saati 45 saattir ve 45 saatten fazla çalışma durumunda işçinin fazla çalışma ücret hakkı vardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı zamanı serbest zaman olarak kullanabilir. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir ve fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.