Gemicioğlu Hukuk Bürosu olarak 24.05.2019 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “E-Ticaret ve Piyasa Gözetimi-Denetimi” konulu çalıştaya katılım gösterdik.  

Çalıştay içerisinde katılımcılara, E-Ticaret ve Piyasa Gözetimi-Denetimi hakkında genel olarak bilgi verildiği gibi, Bakanlık tarafından atılmak istenen adımlar ve bu konularda, piyasa aktörleriyle ne şekilde işbirliğine gidilerek daha efektif sonuçlar alınabileceği, aynı şekilde piyasanın Bakanlıktan beklentisinin ne olduğu gibi konular tartışıldı.

Piyasayı ve piyasaya arz edilen ürünleri “izleme”, “denetleme” ve “önlem alma” olmak üzere üç temel görevi olan Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, bir taraftan tüketiciler için güvenli ortam sağlanırken diğer taraftan ise haksız rekabetin önlenmesini amaçlamaktadır. Bu anlamda,

 • Tüketicinin korunması,
 • Tüketicinin alacağı ürünler konusunda farkındalığının artması,
 • Yerli üreticinin farkındalığının artması,
 • Milli servetimizin korunması,
 • Satıcının marka değerinin korunması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,

amaçlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçların gerçekleşmesi için yapılan faaliyetler “4703s. Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”, “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”, “CE İşareti Yönetmeliği”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

E-Ticaret sektöründe de piyasa denetimini artırmayı hedefleyen Bakanlık, bunu temelde,

 • Piyasada tespit edilen mevzuata uygun olmayan/verimsiz ürünlerin e-ticaret sitelerinde satışının durdurulması ve
 • Doğrudan internet üzerinde yapılan denetimlerin çevrimiçi satışlarda da başlatılması

olmak üzere temelde iki kategoride yapacaktır.

Çalıştay’da Bakanlığın, piyasa aktörleri ile işbirliği yapmayı hedeflediği alanlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Denetime konu olan firma bilgilerinin servis sağlayıcılar tarafından Bakanlık ile hızlı bir şekilde paylaşılması
 • Bakanlıkça alınan idari yaptırım kararlarının servis sağlayıcılar tarafından izlenmesi ve ilgili taraflarla paylaşılması
 • Bakanlık tarafından yürütülen farkındalık ve bilgilendirme faaliyetlerine katkı sağlanması
 • Kullanıcı şikayetlerine ilişkin istatistiklerin satıcı firma, ürün, marka, model bazında Bakanlık ile paylaşılması
 • E-PGD’ye geçiş sürecinde özellikle numune alımı konusunda işbirliği yapılması