IMEI NUMARASI KLONLANMIŞ CİHAZ AYIPLI MAL MIDIR?

IMEI numarası, her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında  yüklenen, tek ve benzersiz cihaz kimlik numarasıdır. IMEI klonlanması ise; orijinal olmayan ya da yasal izni bulunmadan piyasaya sürülen telefonlara kimlik bulabilmek için orijinal cihazların IMEI numaralarının kopyalanarak bu cihazlar için kullanılmasıdır.

Tüketici cihazın klonlanmış olduğu bildirimini aldıktan sonra garanti belgesi ve fatura ile ithalatçı firmaya başvurmuş olması durumunda, firma tarafından gerekli işlemler yapılarak fatura sahibinin adına telefon kaydedilerek  ilgili firmanın yapmış olduğu ilk eşleştirmeden sonra  https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-cep-eslestirme  adresi üzerinden online olarak eşleştirmeye ilişkin işlemler tamamlanabilecektir.

Nitekim, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 04.02.2010 tarihli 2010/11360 Esas, 2011/1245  Karar Numaralı İlamında;

‘’ 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi satışa konu malın ayıplı olması halinde; tüketici, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini, ayıp oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarım isteme hakkına sahiptir. Tüketicinin bu hakkını kullanabilmesi için satışa konu malın satış sözleşmesi yapıldığı anda ayıplı olması gerekir.

Satışa konu cep telefonunun klonlandığı dosya içeriği ile sabittir. Ancak satış sözleşmesi yapıldığı anda telefonun klonlanmış olup olmadığı, satış sonrası tüketici tarafından klonlama yapılıp yapılmadığı, ayıbın gizli ayıp; açık ayıp olup olmadığı, süresinde ayıp ihbarı yapılıp yapılmadığı konularında tüketici sorunları hakem heyeti ve mahkemece hiçbir araştırma yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.’’  şeklinde hüküm kurulmuştur.

Bu sebeple, IMEI klonlanması söz konusu olduğu durumda tüketiciler ithalatçı firmaya akabinde de BTK’ya başvururak cihaz eşleştirmesi yapılmak suretiyle kullanıma sorunsuz şekilde devam edilebileceğinden satıcı veya ithalatçının sorumlu tutulmaması gerekmektedir.