Herşey Dahil Otel Sistemine Hukuki Bakış -2


Uygulamada bir çok otelin “herşey dahil” prensibi ile çalıştığı görülmektedir. Satın alınan konaklamanın yanında yeme-içme, animasyon gibi hizmetler de bu prensiple çalışan otellerce verilmektedir.

Burada; rezervasyonun otel tarafından sağlanan yeme, içme animasyon gibi hizmetleri de kapsaması durumunda bu satışın  “paket tur” satışı olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu tartışma alanı bulmaktadır.

Yasal düzenlemelerde, ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan diğer turizm hizmetleri kapsamı açıkça belirtilmemiştir. Otellerin yeme-içme vb. hizmetlerinin diğer turizm hizmetleri olarak kabul edilerek bu otellere ilişkin satışların paket tur olarak kabul edilmesi kanun ve yönetmeliklerin lafzı ile mümkündür. Ancak, bu durumda her rezervasyon için ayrıca paket tur sözleşmesi düzenlenmesi gerekecek olup hem tüketicilere hem de satıcılara ayrıca yükümlülük yüklenecektir. Bu husus yasal düzenlemelerin amacına ve ruhuna aykırı olacaktır. Kaldı ki, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un gerekçesinde de başka turizm hizmetlerine örnek olarak rehberlik, gezi, ören yeri hizmetleri gibi hizmetler örnek gösterilmiştir.

Bu kapsamda, yukarıda açıklanan paket tur tanımı kapsamdaki diğer unsurların bulunmaması halinde yalnızca herşey dahil konaklama satışlarının paket tur kapsamına girmediği kabul edilebilir.

Avukat Petek Bozkurt