Herşey Dahil Otel Sistemine Hukuki Bakış -1


Paket Tur Sözleşmeleri ve Paket Tur hizmeti, mevzuatta çeşitli Kanun ve Yönetmelikler kapsamında düzenlenmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da paket turlara ilişkin düzenleme 13.06.1990 tarihli 90/314/AET sayılı Konsey Yönergesi esas alınarak hazırlanmıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 51. maddesi uyarınca Paket Tur Sözleşmeleri, ulaştırma, konaklama ve ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetlerinin en az ikisinin birlikte her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir.

Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca çıkarılmış olan Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nde de bu tanıma paralel tanımlar yer almaktadır. Bir sözleşmenin paket tur kapsamında değerlendirilmesi durumunda ise, satıcı sözleşmeyi ilgili mevzuat hükümlerince düzenleyerek, ön bilgilendirme amaçlı broşür verme gibi yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Ancak, ilgili yasal düzenlemelerde turun paket tur kapsamına girmesi için verilen hizmetlerden “ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetleri” nin kapsamı açıkça belirtilmemiş olup, bu hizmetlerin ne olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır.