Son dönemde özel işletmelerin olduğu kadar kamunun da odak noktalarından biri olan e-ihracata yönelik  Devlet tarafından bir takım destekler ve teşvikler verilmektedir. E-ihracat sektörüne açılımda önemli bir yere sahip konulara ilişkin verilen bu desteklerin yanında ayrıca e-ticaret sitelerine yapılacak üyeliklere ilişkin de bir takım teşvik ve destekler yer almaktadır. Devlet tarafından lisanslı e-ticaret siteleri belirlenmekte olup, bu sitelere toplu üyelikler çerçevesinde yapılan giderlerin %80’ine kadar karşılanması gündeme gelebilmektedir.

Ayrıntıları yasal mevzuatta düzenlenen ilgili şartları sağlayan firmalara yurt dışı Pazar araştırması için yapılmakta olan gezilerin giderleri belirli bir orana kadar devlet tarafından karşılanabilmektedir. Bu giderler içerisine konaklama ve ulaşım giderleri gibi hususlar dahil olmaktadır. Ayrıca firmaların yurt dışına yönelik pazara giriş stratejilerinin desteklenmesi ve planlamaların oluşturulması adına gerekli verileri içeren raporların temin edilmesi giderleri ile yurt dışında şirket alımı gerçekleşecek ise buna ilişkin mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ait giderlerin de yine yasal mevzuattaki şartlar kapsamında belirli bir oran ve miktara kadar devlet tarafından karşılanması söz konusu olmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak ödeme sistemlerinin belirlenmesi ve ilgili at yapıların oluşturulması da son derece önem arz etmektedir. Nitekim ülkeden ülkeye değişmekle birlikte tüketiciler e-ticaret çerçevesinde ödeme yaparken belirli tercihlere öncelik vermekte ve bu öncelikler de bir sonraki tercihlerinde etkili olmaktadır. Örneğin bazı ülkelerde tüketiciler yerel ödeme kuruluşları haricindeki uluslararası ödeme kanallarını çoğunlukla tercih etmemektedir. Bu sebeple ürün ve ilgili pazar değerlendirmesi sonucunda faaliyet göstermeye karar verdiğinizde, ülke bazında yapılacak araştırma ile hangi ödeme altyapılarının sizin için daha faydalı olacağını, aynı zamanda da tüketicilerin tercihlerinde sizin için herhangi bir aleyhe duruma yol açıp açmayacağını tespit etmeniz önemli olacaktır. Nitekim ürününüz ne kadar iyi olursa olsun ve ilgili ülke pazarında ne kadar talep görmeye açık olursa olsun, ürünün tüketiciye ulaştırılmasında kullanılacak lojistik hizmetlerinin yanında ödeme sistemi altyapılarının da önemi tüketiciler nezdindeki güvenin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için oldukça büyüktür.