Şirketler Ticaretler Hukuku


Gemicioğlu Hukuk Bürosu, kuruluşundan bu yana yerli ve yabancı ortaklı birçok şirkete, şirketler hukukunun temas ettiği bütün konularda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Şirketler hukuku alanlarında, yerli ve yabancı ortaklı şirket ve holdinglerin kuruluşu, yabancı ortaklı şirketlerin Türkiye’deki şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılması, hisse senetlerinin halka arz edilmesi ve ihracına ilişkin diğer tüm işlemlerin yürütülmesi, şirketlerin hukuki inceleme ve değerlemesinin yapılması, hedef şirketin riskleri ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması, şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ile ilişkilerinin desteklenmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve düzenli bir şekilde müvekkil şirketlere raporlama yapılması, şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek (genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin çeşitli kayıtlar, vb), Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak şirket yönetimine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, yabancıların ve yabancı ortaklı şirketlerin mülk edinmelerine ilişkin danışmanlık verilmesi, yabancıların Türkiye’de kuracakları şirketlerin hisse dağılımı ve yönetim süreçlerinin yapılanmasında danışmanlık verilmesi hizmetleri verilmektedir. 


Birleşme ve Devralmalar

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlerin Birleşme ve Devralma süreçlerinin yürütülmesinde geniş bir deneyime sahiptir.

Hisse devirleri, varlık devirleri, yatırım süreçleri, bu süreçler esnasında yapılan hukuk incelemeleri (due diligence), hisse devir ve hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması, bu süreçlerdeki görüşmeler ve bunlara ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, hizmetleri tarafımızdan verilmektedir.

Ekibimiz, halka açık ve kapalı E-Ticaret, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, turizm gibi birçok sektörde birleşme ve devralma süreçlerine ilişkin tecrübe sahibidir.


Yatırımcı ve Startup Hukuku

Hâlihazırda yatırımcı ekosistemi içerisinde aktif bir şekilde çalışan Gemicioğlu Hukuk Bürosu girişimciler, melek yatırımcılar, venture capital, private equity, incubation center, accelerator programlar gibi taraflarla birlikte çok sayıda yatırım sürecinde bulunmuş ve bu süreçlerin hukuki dokümantasyonunu hazırlamıştır. Gemicioğlu Hukuk Bürosu seed deals’dan venture deals’a kadar pek çok süreçte, süreç yönetimini de dahil olarak hizmet vermiştir. Gemicioğlu Hukuk Bürosu 09.10.2013 tarihli Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile 15.02.2013 tarihli Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ( Melek Yatırımcılık) kapsamında kurulacak yapılara ve bu yapıların hukuki ihtiyaçlarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.